Ülkemizde her bireyin bir Aile Hekimi var.

Bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında yada kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri

Aile Hekimini >> BUL

Aile Hekiminin Tanımı

Aile Sağlığı Çalışanı

Neden Aile Hekimliği

Ek Yerleştirme İlanları

Medya Spot

Türkiye'de Aile Hekimliği

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Aile Hekimine Kayıt ve Değiştirme

Halka Yönelik Bilgiler

Sağlıklı Hayat Merkezleri

Sağlığım

Anne Bebek Tv

HSGM TV

Aşı Portalı

Mevsimsel Grip

Havanı  Koru

Yukarı