prof dr sedat kaygusuz1 

1972 yılında Trabzon / Çaykara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında Mardin Nusaybin Akarsu Sağlık Ocağında tabip olarak görev yaptı. 1994-2000 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tıpta uzmanlık eğitimi aldı ve 2000 yılında uzman doktor oldu. 

Kırıkkale Üniversitesi’nde 2000-2004 yıllarında Yardımcı Doçent, 2005-2010 yıllarında Doçent olarak görev yaptı ve 2010 yılında Profesör unvanını aldı.

Yurt içi ve yurt dışında moleküler mikrobiyoloji, ELISA ve immunofloresans gibi laboratuvar teknikleri üzerine eğitimler almıştır.

2014-2018 tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

2005-2009 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 2006-2018 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2006- 2018 tarihleri arasında Eğitim Koordinatörü, 2011-2018 tarihlerinde Bologna Koordinatörü, 2013-2020 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013-2022 tarihleri arasında Üniversite Senato Üyeliği, 2014-2017 yıllarında Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Üyeliği, 2015-2018 tarihlerinde ÖYP Koordinatörü, 2017 tarihinde Kalite Kurulu Üyeliği ve 2018-2022 yılları arasında Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2020-2022 tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesi Pandemi Koordinatörü ve Kırıkkale PCR Yetkili Laboratuvarları (üniversite ve devlet hastanesi) koordinatörlüğünü yürüttü.

2021 yılından beri yürüttüğü Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Kurulu Üyeliği ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevi sonrasında Eylül 2022 tarihinde Halk Sağlığı Genel Müdürü olarak atandı.

Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, ulusal ve uluslararası kitap bölüm yazarlıkları ve ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri mevcuttur.

Evli olup İngilizce bilmektedir.