Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü; halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek ve halkın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak temel sağlık hizmetlerini yürütmeyi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı gereklerine uyarak, vatandaş ve çalışanların beklentilerini karşılamayı ve memnuniyetlerini sağlamayı, 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında izleme, araştırma, program geliştirme ve yürütme vb. faaliyetlerini tarafsızlık, gizlilik ve doğruluk ilkelerine bağlı kalarak yürütmeyi,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.